رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند.

 رباط های کمپلکس شانه (کمربند شانه ای) شامل رباط های زیر هستند:

*رباط گلنوهومرال (رباط دوری-بازویی)  (Glenohumeral ligament) که خود شامل رباط های زیر است:

**رباط گلنوهومرال فوقانی (SGHL)

**رباط گلنوهومرال میانی (MGHL)

**رباط گلنوهومرال تحتانی (IGHL) شامل:

***رباط گلنوهومرال تحتانی جلویی (AIGHL)

***رباط گلنوهومرال تحتانی پشتی (PIGHL)

 

تصویر زیر:

 

 

 

*رباط کوراکوهومرال (رباط غرابی-بازویی) (Coracohumeral ligament)

 *رباط آکرومیوکلاویکولار شامل:

**رباط آکرومیوکلاویکولار فوقانی

**رباط آکرومیوکلاویکولار تحتانی

 *رباط کوراکوکلاویکولار (رباط غرابی-ترقوه ای) شامل:

**رباط کونویید که دورتر از مفصل آکرومیوکلاویکولار است

**رباط تراپزویید که به مفصل آکرومیوکلاویکولار نزدیکتر است

*رباط کوراکوآکرومیال

*رباط استرنوکلاویکولار شامل:

**لیگامان استرنوکلاویکولار جلویی (قدامی)

**لیگامان استرنوکلاویکولار پشتی (خلفی)

*رباط اینترکلاویکولار (لیگامان بین ترقوه ای)

*رباط کوستوکلاویکولار (لیگامان دنده ای-ترقوه ای)

 

رباط های مفصل استرنوکلاویکولار در تصویر زیر:

 

 

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی