پست های ارسال شده در آدر سال 1391

مفصل آکرومیوکلاویکولار چیست

  مفصل آکرومیوکلاویکولار یا مفصل اخرمی-ترقوه ای انتهای خارجی کلاویکولا (ترقوه یا چنبر) با آکرومیون (زایده اخرمی) اسکاپولا (کتف) متصل شده و مفصل آکرومیوکلاویکولار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 166 بازدید