عضله دوسر بازویی

 

صفحه ماهیچه دوسر بازویی که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia)ایجاد کردم:

ماهیچه دوسر بازویی،ماهیچه‌ای است دراز در جلوی استخوان بازو،که به راحتی قابل لمس بوده و به صورت یک برجستگی بیضی شکل مشاهده می گردد.این ماهیچه در حرکات مفصل شانه و آرنج نقش دارد.عصب گیری دوسر بازویی از عصب ماهیچه‌ای جلدی[۱] (ریشه های C5-C6) است.

 

تصویر عضله و تاندون دوسر بازویی:


 


 


فهرست مندرجات 

۱ مبدا و انتهای ماهیچه 
۲ عملکرد ماهیچه 
3 پانویس 
۴ جستارهای وابسته 
5 منابع 

 

مبدا و انتهای ماهیچه

 

ماهیچه دوسر بازویی دارای دو مبدا است و به همین دلیل این ماهیچه را دوسر می نامند که عبارتنداز:
-سر کوتاه دوسر [۲] 
-سر بلند دوسر [۳] 
سر کوتاه ماهیچه دوسر بازویی در مبدا به زایده غرابی یا کوراکویید [۴] و سر بلند آن به تکمه فوق دوری [۵] استخوان کتف (Scapula) اتصال دارد.انتهای این ماهیچه به برجستگی استخوان رادیوس [۶] متصل می گردد.


عملکرد ماهیچه


ماهیچه دوسر بازویی یک ماهیچه دو مفصلی است که بر روی حرکات دو مفصل شانه و آرنج نقش دارد.این ماهیچه در عمل خم کردن (فلکسیون) مفصل شانه به ماهیچه های دالی (دلتویید) و غرابی بازویی (کوراکو براکیالیس) کمک می کند.عمل این ماهیچه در ارتباط با مفصل آرنج،خم کردن آن و همچنین کمک به چرخش ساعد به خارج (سوپیناسیون) است.

 

 پانویس

↑ Musculocutaneous nerve 
↑ Short head of biceps 
↑ Long head of biceps 
↑ Coracoid process 
↑ Supraglenoid tubercle 
↑ Radial tuberosity 

 جستارهای وابسته

-شانه 
-آرنج 
-
درد شانه

 

 منابع

-نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی 
-سرمدی،علیرضا،حاج قنبری،بهاره.بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات.چاپ اول.زمستان 83.انتشارات سرمدی.شابک:5-62-5707-964 
-اعلمی هرندی،بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی.چاپ ششم،نشر فروغ اندیشه 
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-04177-6 

موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

 

/ 0 نظر / 295 بازدید