# عضلات_نزدیک_کننده_شانه

عضلات اداکتور شانه

  عضلات نزدیک کننده شانه (عضلات اداکتور شانه) عبارتنداز: *عضله سینه ای بزرگ (پکتورالیس ماژور) *عضله پهن پشتی (لاتیسموس دورسی) *گرد بزرگ (ترس ماژور)   تصاویر زیر:               موضوعات فیزیوتراپی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید