# عضله_دندانه_ای_جلویی

عضله پروتراکتور شانه

    عضله جلو برنده شانه یا اسکاپولا (عضله پروتراکتور شانه): *عضله دندانه ای جلویی یا قدامی (سراتوس انتریور) به انگلیسی Serratus anterior muscle   تصاویر زیر:           موضوعات فیزیوتراپی شامل: مقالات فیزیوتراپی  مقالات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید