تصاویر آناتومی شانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

» تصاویر آناتومی سیستم عصبی (Nervous system) انسان

» تصاویر سیستم اسکلتی (Skeletal system) انسان

» تصاویر عضلات اسکلتی (Skeletal muscles)
» تصاویر آناتومی مچ پا و پا (Foot & Ankle Anatomy)
» تصاویر آناتومی زانو (Knee anatomy)
» تصاویر آناتومی هیپ (آناتومی مفصل ران) - Hip anatomy
» تصاویر آناتومی لگن (Pelvic anatomy)
» تصاویر آناتومی توراکس (شکل های آناتومی قفسه سینه)
» تصاویر آناتومی مچ دست و دست
» تصویر آناتومی آرنج (شکل هایی از استخوانها،مفصل،عضلات،لیگامانها و عروق و اعصاب)
» تصویر استخوان های جمجمه (شکل هایی از استخوان های کاسه سر و صورت)
» تصویر ستون فقرات (شکل هایی از ستون مهره ای)
» تصویر استخوان بندی پا (شکل استخوان های مچ،کف و انگشتان پا)
» تصویر تیبیا و فیبولا (شکل استخوان های درشت نی و نازک نی یا ساق پا)
» تصویر پاتلا (شکل استخوان کشکک)
» تصویر فمور (شکل استخوان ران)
» تصویر استخوان هیپ (شکل استخوان بی نام یا لگنی)
» تصویر استخوان بندی دست (شکل استخوان های مچ،کف و انگشتان دست)
» تصویر رادیوس و اولنا (شکل استخوان های ساق دست یا ساعد)
» تصویر هومروس (شکل استخوان بازو)
» تصویر اسکاپولا (شکل استخوان کتف)
» تصویر کلاویکولا (شکل ترقوه)

/ 0 نظر / 78 بازدید